Safo
Caricamento

menu

Správa dokumentů

SPRÁVA DOKUMENTŮ

Chcete-li okamžitě vyhledat požadovaný dokument

Správa dokumentů není jen o skenování kusu papíru a digitálním záznamu.

Je především o tom, že máte správně nastavenu archivační strukturu pro vaše obchodní potřeby tak, abyste požadované informace nalezli snadno a rychle.

Jsme si vědomi konstantního požadavku na optimalizaci archivace papírových záznamů, proto společnost SAFO vyvinula industrial strength system využívající nejmodernější technologii optického rozpoznávání znaků (OCR), která digitalizuje a bezpečně uchovává elektronické kopie zákonných listin a dalších klíčových obchodních dokumentů. Systém pak zpřístupňuje dokumenty příslušným uživatelům na základě jejich přístupových práv.